EU ES


Datu pertsonalako sarrera errazten duten egiaztatze gakoak, onuradun bakoitzari bidalitako dokumentazioan jakinarazi diote.
Datu hauek galduz edo ahaztuz gero reforma15-20@nasdap.net email helbidean edo eskualde bakoitzeko bulegoetan berriro eska daitezke.
Eskatzaileak hurrengo datuak adierazi beharko ditu: izena, abizena, NAN/IFZ (letrarekin), nekazaritzako ustiategi kodea, telefonoa eta email helbidea.


Las claves de acreditación que posibilitan el acceso a los datos personales se han comunicado a cada beneficiario dentro de la documentación remitida.
En caso de pérdida u olvido se pueden volver a solicitar en la dirección reforma15-20@nasdap.net o en la Oficina Comarcal correspondiente.
El solicitante deberá indicar: nombre, apellido, DNI/NIF (con letra), código de explotación agraria, teléfono y/o e-mail.