ARRANTZA PESCA
UNTZIEN BANAKETA, EGOITZA-PORTUAK. E.A.E. 2004                                                                                                                                         DISTRIBUCIÓN DE BUQUES SEGÚN EL PUERTO BASE. C.A.E. 2004    
Egoitza-portua                                Puerto base SEKTOREAK/SECTORES
Baxura                              Bajura Altura freskoan                Altura fresco Bakailaontzi               Bacaladero Atunontzi izoztaileak               Atuneros cong. Arraste-ontzi izozt. Arrastreros congel. Arrantza-flota guztira                    Total flota pesquera
Untziak Guztira                                            Total buques 270 51 8 23 0 352
Gipuzkoa Guztira                             Total Gipuzkoa 113 8 8 0 0 129
Bizkaia Guztira                                          Total Bizkaia 157 43 0 22 0 222
Beste lurraldekoak Guztira                        Total otros territorios 0 0 0 1 0 1
GIPUZKOA
Hondarribia 35 0 0 0 0 35
Getaria 34 0 0 0 0 34
Mutriku 3 0 0 0 0 3
Orio 9 0 0 0 0 9
Pasaia 13 8 8 0 0 29
Donostia-San Sebastián 19 0 0 0 0 19
BIZKAIA
Bermeo 80 0 0 21 0 101
Bilbao   0 0 1 0 1
Elantxobe 4 0 0 0 0 4
Getxo 1 0 0 0 0 1
Lekeitio 17 0 0 0 0 17
Lemoiz 6 0 0 0 0 6
Mundaka 4 0 0 0 0 4
Ondarroa 12 43 0 0 0 55
Plentzia 14 0 0 0 0 14
Portugalete 2 0 0 0 0 2
Santurtzi 9 0 0 0 0 9
Zierbana 8 0 0 0 0 8
 
Nekazaritza eta Arrantza Saila / Departamento de Agricultura y Pesca