INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ARRANTZA ETA NEKAZAL-BASOGINTZA SEKTORETAN JASOTAKO PREZIOEN URTEKO INDIZEA. ÍNDICES ANUALES DE PRECIOS PERCIBIDOS EN LOS SECTORES AGROFORESTAL Y PESQUERO
Azpisectoreak / Grupo de Productos 1995 1996 1997 1998 Peso Relativo
Zerealak / Cereales (*) 100 92,23 89,27 82,13 20,0%
Lekadunak / leguminosas(*) 100 105,07 130,53 121,91 0,0%
Tuberkuluak / Tuberculos (*) 100 30,75 59,18 104,67 10,0%
Industri laboreak / Cultivos industriales (*) 100 90,51 89,12 89,09 10,0%
Barazkiak / Hortalizas (*) 100 97,47 118,74 133,12 20,0%
Fruituak / Frutas (*) 100 83,26 96,26 117,55 0,0%
Ardoa / vino (*) 100 100,15 91,71 118,68 30,0%
Loreak / Flores (*) 100 109,00 110,41 114,40 0,0%
Nekazaritza indizea / Ind. Agrícola (**) 100 88,87 94,22 111,17 50,0%
Bizitzarako azienda / Ganado vida (*) 100 89,23 79,91 84,38 10,0%
Haragirako azienda / Ganado carne (*) 100 101,79 103,57 94,33 30,0%
Abel produktuak / Productos Ganaderos (*) 100 103,84 103,67 104,61 60,0%
Abel ind./ Ind. Ganadero (**) 100 101,59 101,08 99,05 50,0%
Baso indizea / Ind. Forestal (***) 100 96,51 111,75 141,74 20,0%
Nekazaritza eta Abel ind. / Ind. Agrícola & Ganadero (***) 100 95,07 97,56 105,27 80,0%
Laborantza oso ind. / Ind. Global Agrario 100 95,36 100,47 112,76 100,0%
Antxoa/anchoa 100 104,74 112,06 201,40 30,0%
Hegalabur eta beste tunidoak / Atún y ot. Túnidos 100 83,93 110,41 134,87 10,0%
Hegaluzea / Bonito del norte 100 102,01 128,86 119,58 30,0%
Legatz eta merlenka / Merluza y pescadilla 100 103,58 115,45 119,35 10,0%
Espezieen enparatuak / Resto de especies 100 96,53 108,91 117,38 30,0%
Ind. Pesquero/Arrantza indizea 100 99,90 116,06 143,84 100,0%
(*) Nekazal zein Abel sektoreari dagokion pisu erlatiboa / Peso relativo en el Sector al que pertenece, ya sea agrícola o ganadero.
(**) Nekazal-Abelzaintza azpisektorean pisu erlatiboa / Peso relativo en el agregado Agrícola-Ganadero.
(***) Baso-nekazal osoko indizean pisu erlatiboa / Peso relativo en el índice Global Agroforestal.