INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA
INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
ARRANTZA ETA NEKAZAL-BASOGINTZA SEKTORETAN JASOTAKO PREZIOEN URTEKO INDIZEA.
ÍNDICES ANUALES DE PRECIOS PERCIBIDOS EN LOS SECTORES AGROFORESTAL Y PESQUERO
Azpisectoreak / Grupo de Productos  1995 1999 2000 2001 2002 2003 Peso Relativo
Zerealak / Cereales (*) 100 77,96 76,85 84,43 80,11 79,76 20,0%
Lekadunak / leguminosas(*) 100 125,91 115,68 112,08 114,22 131,72 0,0%
Tuberkuluak / Tuberculos (*) 100 63,97 53,42 66,67 43,68 82,99 10,0%
Industri laboreak / Cultivos industriales (*) 100 82,61 86,96 92,73 93,32 93,65 10,0%
Barazkiak / Hortalizas (*) 100 132,87 143,17 148,39 157,56 179,85 20,0%
Fruituak / Frutas (*) 100 107,05 108,22 111,74 125,27 145,66 0,0%
Ardoa / vino (*) 100 205,59 213,41 71,80 82,83 143,16 30,0%
Loreak / Flores (*)  100 123,30 138,14 135,08 119,33 106,65 0,0%
Nekazaritza indizea  / Ind. Agrícola (**) 100 134,74 138,60 94,62 97,05 128,02 50,0%
Bizitzarako azienda / Ganado vida (*) 100 83,45 84,63 66,71 86,19 86,53 10,0%
Haragirako azienda / Ganado carne (*) 100 93,37 98,81 101,49 95,03 95,19 30,0%
Abel produktuak / Productos Ganaderos (*) 100 104,99 106,92 117,13 111,48 114,12 60,0%
Abel ind./ Ind. Ganadero  (**)  100 98,85 101,85 106,55 103,34 104,92 50,0%
Baso indizea / Ind. Forestal  (***) 100 173,29 173,84 177,47 168,49 172,09 20,0%
Nekazaritza eta Abel ind. / Ind. Agrícola & Ganadero (***) 100 117,25 120,70 100,43 100,11 116,76 80,0%
Laborantza oso ind. / Ind. Global Agrario 100 128,76 131,61 116,25 114,15 128,12 100,0%
Antxoa / Anchoa 100 139,43 117,51 122,09 244,26 293,94 30,0%
Hegalabur eta beste tunidoak / Atún y ot. Túnidos 100 136,41 160,12 144,19 188,41 182,90 10,0%
Hegaluzea / Bonito del norte 100 110,12 134,55 171,01 185,36 151,22 30,0%
Legatz  eta merlenka / Merluza y pescadilla 100 103,89 109,67 110,62 104,36 98,54 10,0%
Espezieen enparatuak / Resto de especies 100 99,85 115,22 107,94 137,26 147,09 30,0%
Ind. Pesquero/Arrantza indizea 100 117,74 124,80 132,97 182,81 189,06 100,0%
 
 
 
(*) Nekazal zein abel sektoreari dagokion pisu erlatiboa / Peso relativo en el sector al que pertenece, ya sea agrícola o ganadero.
(**) Nekazal-Abeltzaintza azpisektorean pisu erlatiboa / Peso relativo en el agregado Agrícola-Ganadero.
(***) Baso-nekazal osoko indizean pisu erlatiboa / Peso relativo del índice Global Agroforestal.