Euskal Herriko Bertako Arrazak Razas Autóctonas Vascas
katalogo etnologikoa catálogo etnológico
Mariano Gómez  


Egilea Mariano Gómez Autor Mariano Gómez
Laguntzaileak Eduardo Urarte, Pedro J. Gorostiza, Javi Lauzurica, José Mª Plazaola, Koldo Pérez e Iñaki Intxausti Colaboradores Eduardo Urarte, Pedro J. Gorostiza, Javi Lauzurica, José Mª Plazaola, Koldo Pérez e Iñaki Intxausti
Argitaratzailea IKT Nekazal Ikerketa eta Teknologia S.A.
Animalien Baliabide Genetikoetarako Mahai Teknikoa
Publica
Coordina
Mesa Técnica de Recursos Genéticos Animales
IKT Nekazal Ikerketa eta Teknologia S.A.
Argazkiak Mariano Gómez, CIMA, Aberekin, S.A., Euskal Oilozaleen Elkartea eta Arabako Foru Aldundia Fotografías Mariano Gómez, CIMA, Aberekin, S.A., Euskal Oilozaleen Elkartea y Diputación Foral de Alava
Koordinazioa eta Diseinua TIC Diseño TIC
Fotokonposizioa eta inprimazioa E.P.S. Vitoria-Gasteiz Fotocomposición e impresión E.P.S. Vitoria-Gasteiz
Lege - gordailua VI-444/97 Depósito Legal VI-444/97
SARTU ENTRAR

Babeslea Eusko Jaurlaritzako Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila * Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Saila * Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saila * Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Ingurugiro Saila * Bilbao Bizkaia Kutxa * Euskadi eta Akitaniaren Arteko Lankidetzarako Fondoa
Patrocina Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco * Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Alava * Departamento de Agricultura de la Diputacion Foral de Vizcaya * Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa * Bilbao Bizkaia Kutxa * Fondo de Cooperacion de Euskadi-Aquitania